Enter Milovice s.r.o.

Daně

Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Jedná se zejména o tyto úkony:
 • přiznání k dani z příjmů,
 • přiznání k dani z přidané hodnoty,
 • přiznání k dani spotřební,
 • přiznání k dani silniční,
 • přiznání k dani z nemovitosti
 • přiznání k dani z převodu nemovitostí,
 • společné zdanění manželů …
 • sledování termínů pro podání přiznání k jednotlivým daním, včetně termínů splatností daní a splatností záloh
 • posuzování daňové situace, daňové plánování a daňová optimalizace
 • daňové konzultace pro management
 • zpracování přehledů individuálních podnikatelů pro SSZ a ZP
 • zastupování klienta na základě plné moci při kontrolách na FÚ