Enter Milovice s.r.o.

Fondy EU

Nabízíme kompletní služby spojené s čerpáním financí z fondů EU.

Jedná se zejména o tyto úkony:
  • analýza potřeb a situace zákazníka a navržení vhodného dotačního programu,
  • vypracování žádosti o přidělení grantu dle aktuální výzvy,
  • sledování nově vyhlašovaných výzev odpovídajících potřebám klienta,
  • koordinace administrativních činností spojených s realizací grantu,
  • vypracování dílčích a závěrečné zprávy o průběhu grantu pro jeho vyhlašovatele
  • zpracování žádostí o přidělení finančních prostředků,
  • poradenství resp. vedení účetnictví spojené s realizací grantu