Enter Milovice s.r.o.

Mzdy a personalistika

Nabízíme kompletní zpracování mzdové a personální agendy.

Jedná se zejména o tyto úkony:
 • zpracování mezd v měsíční, hodinové sazbě pro malé i velké organizace
 • zpracování výkazů pro PSSZ a zdravotní pojišťovny
 • roční zúčtování daní
 • příkazy na odvod pojistného, daní a mezd, ELDP, mzdové listy, zápočtové listy
 • sepisování pracovních smluv a výpovědí
 • evidence platových výměrů
 • evidence a kontrola prohlášení k nezdanitelným položkám
 • personální evidence
 • výplatní pásky
 • roční vyúčtování daní pro zaměstnance
 • vyúčtování daní ze závislé činnosti
 • vyúčtování srážkové daně
 • zpracování přihlášek a odhlášek organizace a zaměstnanců u FÚ, OSSZ A ZP
 • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • zastupování klienta na základě plné moci při kontrolách na FÚ, OSSZ a ZP