Enter Milovice s.r.o.

Účetnictví

Zpracujeme podvojné účetnictví a daňovou evidenci pro podnikatele, malé a střední firmy, neziskové organizace, příspěvkové organizace, bytová družstva, vlastníky bytových jednotek atp.

Jedná se zejména o tyto úkony:
 • zavedení účetnictví nebo daňové evidence pro nově zřizované firmy
 • převzetí účetnictví a veškerých počátečních stavů u zavedených firem
 • zpětné zpracování účetnictví
 • kontrola prvotních dokladů po formální stránce
 • vyhotovení a zaúčtování účetních dokladů dodaných klientem (možno i po střediscích či zakázkách)
 • vedení účetního deníku
 • vedení pokladní knihy, knihy pohledávek a závazků, knihy cenin
 • vedení hlavní knihy
 • evidence majetku (zařazení, odpisy a vyřazení)
 • zpracování podrobných sestav (dle požadavků klienta)
 • vystavování daňových dokladů (faktur) dle podkladů dodaných klientem
 • příprava podkladů k provedení fyzických inventur (majetku a zásob)
 • zpracování dokladových inventur (zůstatků na jednotlivých účtech)
 • zpracování měsíční, roční, mimořádné účetní závěrky v plném či zkráceném rozsahu
 • zpracování podkladů a daňových přiznání pro jednotlivé daně
 • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • zpracování veškerých účetních směrnic (nebo spolupráce při jejich tvorbě)
 • zpracování výkaznictví pro příspěvkové organizace (JASU)
 • sestavení výkazu cash flow, zpracování podkladů pro úvěr případně zajištění úvěru
 • zpracování výkazů pro management (týdně saldokonta odběratelů a dodavatelů, měsíčně účetní uzávěrky apod.)
 • konzultace pro management a konzultace pro zaměstnance klienta, pokud pořizují prvotní doklady (vystavují faktury a vedou pokladnu)
 • zastupování klienta na základě plné moci při kontrolách na FÚ